Fogalomtár

Kárenyhítési kötelezettség

Ptk.340.§ (1)a károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkenése érdekében úgy köteles eljárni ,ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét , amely abból származott , hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget.(2)A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős.

Keresés

Térkép